function checkfield(frm) {var error=false;var str="";if(frm.name.value.length==0) {str=str+"Please Enter Your Name \n";error=true;} if(!CheckPhoneNumber(frm.number.value)) {str=str+"Recipient Phone must Contain any Value \n";error=true;} if(frm.mcspvalue.value.length==0) {str=str+"Please Enter Security Code \n";error=true;} if(frm.mcspvalue.value!=frm.sum.value) {str=str+"Invalid Security Code \n";error=true;} if(error==true) {alert(str);return false;} else {return true;}} function checkemailfield(frm) {var error=false;var str="";if(frm.name.value.length==0) {str=str+"Please Enter Your Name \n";error=true;} if(frm.email.value.length==0) {str=str+"Please Enter your email \n";error=true;} var eres=echeck(frm.email.value);if(eres!=true) {str=str+"Invalid Email Id \n";error=true;} if(!CheckPhoneNumber(frm.phone.value)) {str=str+"Recipient Phone must Contain any Value \n";error=true;} if(error==true) {alert(str);return false;} else {return true;}} function echeck(str){var at="@" var dot="." var lat=str.indexOf(at) var lstr=str.length var ldot=str.indexOf(dot) if(str.indexOf(at)==-1){return"Invalid E-mail ID";} if(str.indexOf(at)==-1||str.indexOf(at)==0||str.indexOf(at)==lstr){return"Invalid E-mail ID";} if(str.indexOf(dot)==-1||str.indexOf(dot)==0||str.indexOf(dot)==lstr){return"Invalid E-mail ID";} if(str.indexOf(at,(lat+1))!=-1){return"Invalid E-mail ID";} if(str.substring(lat-1,lat)==dot||str.substring(lat+1,lat+2)==dot){return"Invalid E-mail ID";} if(str.indexOf(dot,(lat+2))==-1){return"Invalid E-mail ID";} if(str.indexOf(" ")!=-1){return"Invalid E-mail ID";} return true} function CheckPhoneNumber(TheNumber){var valid=1 var GoodChars="0123456789()-+ " var i=0 if(TheNumber==""){valid=0} for(i=0;i<=TheNumber.length-1;i++){if(GoodChars.indexOf(TheNumber.charAt(i))==-1){valid=0}} return valid} function showdropdown() {document.getElementById('RightNavButtonDropDown').style.visibility="visible";} function hidedropdown() {document.getElementById('RightNavButtonDropDown').style.visibility="hidden";} function setvalue(firstname,street_address,city,postcode,entry_phone) {document.getElementById('recipientname').value=firstname;document.getElementById('recipientaddress').value=street_address;document.getElementById('recipientcity').value=city;document.getElementById('recipientzip').value=postcode;document.getElementById('recipientphone').value=entry_phone;} function changecurrency(id) {document.getElementById('currency').value=id;document.getElementById('currencies').submit();} function changelanguage(id) {document.getElementById('language').value=id;document.getElementById('languageform').submit();} function check() {if(document.quick_find.keywords.value=="") {alert("Please enter any Keyword.");document.quick_find.keywords.focus();return false;}} function showcurrencydropdown() {document.getElementById('CurrencyNavButtonDropDown').style.visibility="visible";} function hidecurrencydropdown() {document.getElementById('CurrencyNavButtonDropDown').style.visibility="hidden";} function addtocart(fname,ddate,dtime) {var pdate=ddate;var cdate=document.cart_quantity.deliverydate.value;var ptime=dtime;var cctime=document.cart_quantity.deliverytime.value;for(var i=0;i